Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo phương thức cung cấp hóa đơn điện tử đến khách hàng

Nhằm mục đích cung cấp đến Quý khách hàng những dịch vụ nhanh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất, kể từ ngày 01/01/2018 Aviva đã chính thức áp dụng hình thức hóa đơn điện tử (“HĐĐT”) để ghi nhận phí bảo hiểm nhận được từ Quý khách hàng. HĐĐT là hình thức hóa đơn hợp pháp và được quy định chi tiết tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?