Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Chọn An Vui với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới từ Aviva Việt Nam

Aviva Việt Nam chính thức giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung trọn đời mang tên "Aviva - Chọn An Vui" ra thị trường. Đây là giải pháp bảo hiểm kết hợp tối ưu giữa bảo vệ dài hạn và tiết kiệm, giúp khách hàng chủ động “Chọn” cuộc sống “An Vui” với một kế hoạch tài chính bảo vệ toàn diện trước những rủi ro trong cuộc sống.

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?