Aviva Việt Nam chính thức phát hành hóa đơn điện tử

Theo quyết định số 217/QĐ-TCKT ký ngày 28/12/2017 về việc Công ty TNHH Aviva Việt Nam chính thức đưa vào sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử, kể từ ngày 01/01/2018, hóa đơn của công ty sẽ được tự động xuất ra dạng điện tử và được gửi đến cho Khách hàng theo thông báo qua tin nhắn và qua địa chỉ email đã có của Khách hàng.

Khách hàng sẽ dùng user name, password nhận được để truy cập, tải hóa đơn trên trang web http://einvoice.aviva.com.vn 

Xin lưu ý một số điểm sau:

1. Hình thức của hóa đơn điện tử:

  • Hình thức 1: Hóa đơn chuyển đổi (bản cứng): Sử dụng khi lưu thông hàng hóa
  • Hình thức 2: Hoá đơn điện tử (bản mềm): Bản thể hiện của hóa đơn điện tử (*.pdf) và thông tin truy cập, sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh bao gồm: File định dạng *.xml hoặc*.inv và email có chứa thông tin đường link, user/password: Sử dụng phổ biến.

2. Hóa đơn sẽ ra tự động theo ngày bao gồm cả khách hàng là cá nhân và tổ chức.

3. Nếu khách hàng chưa có email, vui lòng cung cấp thông tin gửi về wecare@aviva.com.vn để OP cập nhật thông tin trên hệ thống.

4. Mọi thông tin thắc mắc liên quan đến hóa đơn điện tử, vui lòng gửi về e.invoice@aviva.com.vn

5. Khách hàng doanh nghiệp muốn xuất hóa đơn tổng cho nhiều hợp đồng, yêu cầu phải có hợp đồng nguyên tắc.

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?