Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Aviva công bố sứ mệnh mới "An vui đồng hành, Vững bước tương lai"

Aviva công bố sứ mệnh mới "An vui đồng hành, Vững bước tương lai"

Aviva Việt Nam công bố sứ mệnh mới "An vui đồng hành, Vững bước tương lai"

AVIVA VIỆT NAM RA MẮT “AVIVA  AN TÂM HƯNG VƯỢNG”: SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG ĐÓNG PHÍ NGẮN HẠN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

AVIVA VIỆT NAM RA MẮT “AVIVA AN TÂM HƯNG VƯỢNG”: SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG ĐÓNG PHÍ NGẮN HẠN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Nắm bắt nhu cầu ổn định nguồn nhân lực, đảm bảo tài chính của Doanh nghiệp trong trường hợp rủi ro xảy ra với Người lao động, Aviva Việt Nam đã cho ra mắt sản phẩsm bảo hiểm liên kết chung đóng phí ngắn hạn “Aviva – An Tâm Hưng Vượng”.
An Tâm Vững Nghiệp - Món quà vô giá doanh nghiệp dành cho người lao động

An Tâm Vững Nghiệp - Món quà vô giá doanh nghiệp dành cho người lao động

AN TÂM VỮNG NGHIỆP – MÓN QUÀ VÔ GIÁ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH CÙNG ƯỚC MƠ CON”

CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH CÙNG ƯỚC MƠ CON”

CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH CÙNG ƯỚC MƠ CON”
Aviva Việt Nam chi trả bảo tức năm 2019 cho khách hàng tham gia sản phẩm Aviva – Sống Chủ Động

Aviva Việt Nam chi trả bảo tức năm 2019 cho khách hàng tham gia sản phẩm Aviva – Sống Chủ Động

Aviva Việt Nam chi trả bảo tức năm 2019 cho khách hàng tham gia sản phẩm Aviva – Sống Chủ Động
AVIVA VIỆT NAM TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN HƠN 2.800 TỶ ĐỒNG

AVIVA VIỆT NAM TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN HƠN 2.800 TỶ ĐỒNG

Hà Nội, ngày 18/03/2020 – Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam ("Aviva Việt Nam") đã nhận được sự chấp thuận từ Bộ Tài chính để tăng vốn điều lệ lên mức 2.856.391.000.000 đồng. Đây là lần tăng vốn điều lệ thứ ba của Aviva Việt Nam kể từ khi chính thức thành lập vào năm 2017.

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?