Quỹ Cộng Đồng Aviva tài trợ 3 tỷ đồng cho các dự án vì cộng đồng

Quỹ Cộng Đồng Aviva tài trợ 3 tỷ đồng cho các dự án vì cộng đồng

Ngày 06/05/2019, tại Lãnh Sự Quán Anh Quốc, TP. Hồ Chí Minh, công ty TNHH BHNT Aviva Việt Nam phối hợp cùng Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chính thức giới thiệu Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva năm 2019.
AVIVA VIỆT NAM TÀI TRỢ SỰ KIỆN BBGV CHARITY FUN RUN 2019 TẠI HÀ NỘI

AVIVA VIỆT NAM TÀI TRỢ SỰ KIỆN BBGV CHARITY FUN RUN 2019 TẠI HÀ NỘI

AVIVA VIỆT NAM TÀI TRỢ SỰ KIỆN BBGV CHARITY FUN RUN 2019 

TẠI HÀ NỘI

Aviva Việt Nam khai trương văn phòng kinh doanh thứ hai tại TP. Hồ Chí Minh

Aviva Việt Nam khai trương văn phòng kinh doanh thứ hai tại TP. Hồ Chí Minh

AVIVA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG KINH DOANH THỨ HAI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Aviva Việt Nam khai trương văn phòng kinh doanh thứ hai tại TP. Hà Nội

Aviva Việt Nam khai trương văn phòng kinh doanh thứ hai tại TP. Hà Nội

AVIVA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG KINH DOANH THỨ HAI TẠI TP. HÀ NỘI
Công bố các dự án vào vòng chung kết Quỹ Cộng Đồng Aviva 2019

Công bố các dự án vào vòng chung kết Quỹ Cộng Đồng Aviva 2019

Danh sách các dự án lọt vào vòng chung kết Quỹ Cộng Đồng Aviva 2019

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?