Tập đoàn Aviva chuyển nhượng toàn bộ sở hữu tại Aviva Việt Nam

Ngày 14/12/2020, Tập đoàn Aviva công bố quyết định chuyển nhượng toàn bộ sở hữu tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam (“Aviva Việt Nam”) cho Tập đoàn Tài chính Manulife Châu Á (“Manulife”). 

 

Như một phần của giao dịch, Manulife sẽ ký kết thỏa thuận phân phối mới với đối tác bancassurance độc quyền hiện có của Aviva Việt Nam là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“VietinBank”). Giao dịch này sẽ tuân thủ các quy định nghiêm ngặt và sự phê duyệt của pháp luật Việt Nam, và dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm 2021. 

 

Thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập: https://www.aviva.com/newsroom/news-releases/2020/12/aviva-to-sell-entire-shareholding-in-aviva-vietnam/

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?