Giải pháp thiết thực về tài chính và chính sách nhân sự giúp Doanh nghiệp chủ động và hiệu quả trong cạnh tranh và phát triển

Điều hành Doanh nghiệp chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Bất cứ lựa chọn kinh doanh nào cũng cần cân nhắc tới yếu tố hiệu quả mang lại cho Doanh nghiệp và trả lời được câu hỏi "Tại sao đây lại là lựa chọn thích hợp và xứng đáng cho Doanh nghiệp?".  Mỗi lựa chọn đúng đắn sẽ đưa Doanh nghiệp tiến lên một bước trên sân chơi cạnh tranh và phát triển.

 

Phát Nghiệp Hưng Vượng là một chương trình bảo hiểm dành cho Người lao động được thiết kế với tính năng bảo toàn vốn và sinh lời; không chỉ giúp Doanh nghiệp hoàn thiện hơn chính sách nhân sự mà còn cung cấp cho Doanh nghiệp một sự linh hoạt tối đa sử dụng nguồn vốn hiệu quả; tận dụng những ưu đãi của pháp luật về miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp; từ đó tạo ra thế mạnh khác biệt trên thương trường.


 


Giải pháp thiết thực về tài chính và chính sách nhân sự giúp Doanh nghiệp chủ động và hiệu quả trong cạnh tranh và phát triển

LÝ DO LỰA CHỌN

Bảo toàn vốn sinh lời

o Mang lại cho Doanh nghiệp khả năng bảo toàn và sinh lời vốn một cách hiệu quả với quyền lợi hưởng lãi đầu tư từ phần phí đóng. Doanh nghiệp và Người lao động được hưởng mức lãi suất tích lũy vượt trội từ kết quả hoạt động của Quỹ liên kết chung và luôn đảm bảo một mức lãi suất cam kết tối thiểu cạnh tranh nhất thị trường.

Linh hoạt nhất

o Là sản phẩm tiên phong trên thị trường mang lại cho Doanh nghiệp sự chủ động tối đa trong các quyết định về tài chính - bảo hiểm với việc Doanh nghiệp có thể hoàn tất đóng phí bảo hiểm trong 1 lần duy nhất hoặc đóng nhiều lần nhưng tối đa không vượt quá năm thứ 5 của Hợp đồng; chủ động phân bổ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm theo sức khỏe tài chính của Doanh nghiệp.
o Doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thời hạn bảo hiểm, điều chỉnh Số tiền bảo hiểm và đặc biệt được có thêm nhiều giải pháp về chính sách nhân sự đối với Người lao động (thu hút nhân tài, điều động/ bổ nhiệm, chấm dứt Hợp đồng lao động...)

Cạnh tranh nhất

o Là sản phẩm bảo hiểm có tới 3 loại Phí đều cạnh tranh nhất thị trường bao gồm: Phí ban đầu, Phí quản lý Quỹ liên kết chung và Phí quản lý Hợp đồng.

Thông tin chung

vpn_key Bên mua bảo hiểm  Doanh nghiệp
vpn_key Người được bảo hiểm Lãnh đạo/ Cán bộ/ Nhân viên
all_inclusive Tuổi đáo hạn  18 -65 tuổi, không quá 75 tuổi khi hợp đồng đáo hạn
attach_money Thời hạn bảo hiểm 5 - 15 năm
attach_money Thời hạn đóng phí 1- 5 năm
attach_money Số tiền bảo hiểm (STBH) STBH tối đa: 3 tỷ đồng
STBH tối thiểu: 30 triệu và được quy định theo Thời hạn đóng phí cụ thể:
- Thời hạn đóng phí 1 năm: STBH tối thiểu là 125% phí BH cơ bản
- Thời hạn đóng phí 2 năm: STBH tối thiểu là 250% phí BH cơ bản
- Thời hạn đóng phí 3 năm: STBH tối thiểu là 350% phí BH cơ bản
- Thời hạn đóng phí 4-5 năm: STBH tối thiểu là 500% phí BH cơ bản
description Điều khoản sản phẩm  Vui lòng tham khảo tại đây

Quyền lợi bảo hiểm

 Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Với cùng một mức phí bảo hiểm, Doanh nghiệp có toàn quyền lựa chọn về Quyền lợi bảo hiểm tử vong cho Người lao động:

Ưu tiên cho đầu tư và tiết kiệm:.Người lao động sẽ nhận Quyền lợi bảo hiểm cơ bản với giá trị bảo hiểm bằng giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

Ưu tiên cho bảo vệ toàn diện: Người lao động sẽ nhận Quyền lợi bảo hiểm nâng cao với giá trị bảo hiểm bằng Tổng giá trị của Số tiền bảo hiểm và Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Người lao động có quyền lợi được nhận Quyền lợi bảo hiểm bằng 100% Quyền lợi bảo hiểm tử vong.

Quyền lợi hưởng lãi đầu tư
Doanh nghiệp và Người lao động (*) được hưởng quyền lợi gia tăng của Giá trị Tài khoản Hợp đồng với mức lãi suất tích lũy hấp dẫn từ kết quả hoạt động của Quỹ đầu tư liên kết chung. Lãi suất tích lũy được Aviva Việt Nam cam kết áp dụng sẽ không thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu tại bất kỳ thời điểm nào khi Hợp đồng đang có hiệu lực.

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6+
Lãi suất cam kết tối thiểu
(Tính trên giá trị Tài khoản Hợp đồng)
6,0%
5,0%
4,5%
4,0%
4,0%
3,0%

(*) Đối tượng thụ hưởng Quyền lợi bảo hiểm tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và Người lao động với các ràng buộc về thời gian làm việc, hiệu quả công việc.
Quyền lợi tiết kiệm
Doanh nghiệp và Người lao động (*) được hưởng quyền lợi tiết kiệm vào thời điểm đáo hạn hợp đồng với giá trị bằng 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

Giá trị Tài khoản Hợp đồng = Tổng số phí bảo hiểm phân bổ + Lãi tích lũy - (Các khoản khấu trừ hàng tháng + Các khoản rút tiền từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng + Phí rút tiền).
Quyền lợi bổ sung
Doanh nghiệp có thể lựa chọn thêm các Quyền lợi bổ sung để gia tăng phạm vi bảo vệ cho Người lao động theo chính sách nhân sự của Doanh nghiệp với mức phí ưu đãi. Các Quyền lợi bổ sung bao gồm:
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện
 • Hỗ trợ chi phí phẫu thuật
 • Bảo hiểm tử kỳ
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mở rộng 2015
 • Quyền lợi bảo hiểm

  Sản phẩm bổ trợ

  Lựa chọn tham gia các Quyền lợi bổ sung đa dạng để có một giải pháp bảo vệ toàn diện không những cho bản thân mà còn cho các thành viên khác trong gia đình
  Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mở rộng 2015

  Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mở rộng 2015

  Bảo hiểm tử kỳ

  Bảo hiểm tử kỳ

  Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

  Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

  Hỗ trợ chi phí nằm viện

  Hỗ trợ chi phí nằm viện

  Có thể bạn quan tâm

  Sản phẩm tương tự

  Aviva - An Tâm Hưng Vượng

  Giải pháp Tài chính - Bảo hiểm toàn diện dành cho Doanh nghiệp

  Aviva - An Tâm Vững Nghiệp

  Giải pháp bảo vệ linh hoạt dành cho người lao động

  So sánh sản phẩm

  So sánh sản phẩm

  Giúp bạn có thêm cơ sở đưa ra quyết định mua sản phẩm phù hợp với mình nhất