Lãi suất công bố

Với bề dày kinh nghiệm hơn 300 năm trong lĩnh vực Bảo hiểm và là Tập đoàn Bảo hiểm hàng đầu tại Anh Quốc, Aviva luôn hướng tới những giải pháp mang lại mức sinh lợi tối ưu nhất cho Quý khách hàng.

I. Các loại lãi suất áp dụng liên quan đến thực hiện hợp đồng bảo hiểm:

 

   Các loại lãi suất 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020 
 Lãi suất đối với các Quyền lợi tiền mặt tích lũy tại Aviva              
 Phát Lộc Thành Tài  - - - 5,5% 5%  5% 5% 
2  Phát Lộc Khôi Nguyên  - - - 6,5% 6%  6% 6%
 Aviva - Sống Chủ Động -
 -  - -  -  -   5% 
 II  Khoản giảm thu nhập đầu tư áp dụng đối với các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại và tạm ứng từ Giá trị hoàn lại để tự đóng phí bảo hiểm (Trừ Aviva - Sống Chủ Động)  10% 10% 10% 10% 10%  10%  10%
 Aviva - Sống Chủ Động  - - - - - -  7% 
 III  Lãi suất/ tỷ lệ áp dụng cho QL Bảo tức (Aviva - Sống Chủ Động)  - - - - -  -  6%

 

II. Lãi suất tích lũy áp dụng tính GTTKHĐ của sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung:

 

Thời kỳ  Sản phẩm
Phát Lộc Hưng Gia
Phát Nghiệp Hưng Thịnh
Phát Nghiệp Hưng Vượng
Phát Nghiệp Tâm An
 Yêu Thương Trọn Vẹn Aviva - Chọn An Vui   Aviva - An Tâm Hưng Vượng
 12/2014 - 31/01/2015  8%
   
 01/2/2015 - 30/4/2015  7,8%    
 01/5/2015 - 31/07/2015  7,4%    
 01/8/2015 - 31/12/2015  7,5%    
 01/11/2015 - 31/01/2016  7,5%    
 01/02/2016 - 30/04/2016  7,3%    
 01/05/2016 - 31/07/2016  6,9%    
 01/08/2016 - 31/10/2016  6,6%    
 01/11/2016 - 31/12/2016  7,1%    
 01/11/2016 - 31/01/2017  7,1%    
 01/02/2017 - 30/04/2017  6,8%    
 01/05/2017 - 31/07/2017  6,6%    
 01/08/2017 - 31/10/2017  6,3% 6,3%    
 01/11/2017 - 31/01/2018  6,3% 6,3%    
 01/02/2018 - 30/04/2018  6,0% 5,8%    
 01/05/2018 - 31/07/2018  6,0% 5,8%    
 01/08/2018 - 31/10/2018  6,0% 5,8%    
 01/11/2018 - 31/01/2019  6,0% 5,8%    
01/02/2019 - 30/4/2019  5,8%  5,6%    
 01/05/2019 - 31/07/2019 5,8% 5,6% 5,4%  
01/08/2019 - 31/10/2019  5,8% 5,6%  5,6%   
 01/11/2019 - 31/01/2020  5,8% 5,6% 5,6%  
 01/02/2020 - 30/04/2020  5,8%   5,6%   5,6%   
 01/05/2020 - 31/07/2020  5,8%  5,6%   5,6%  5,6%
 01/08/2020 - 31/10/2020  5,5%  5,3% 5,3%   5,6%
III. Một số quy định của Aviva liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm:

Vui lòng tham khảo tại đây.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đường dây nóng: 1900 633 369 hoặc qua email: wecare@aviva.com.vn để được hướng dẫn chi tiết và cập nhật thông tin (nếu có).

 


 


Tra cứu Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niênBáo cáo hoạt động Quỹ Liên kết chung.