Lãi suất công bố

Dựa theo tiêu chí đánh giá triển vọng đầu tư của “Quỹ Liên Kết Chung”, Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam trân trọng đưa ra mức lãi suất thực tế áp dụng cho Tài Khoản Hợp Đồng được công bố định kỳ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn 300 năm trong lĩnh vực bảo hiểm và là tập đoàn bảo hiểm hàng đầu tại Anh quốc, Aviva luôn hướng tới những giải pháp mang lại mức sinh lợi tối ưu nhất cho các Quý Khách hàng.

Lãi suất tích lũy cho giá trị tài khoản hợp đồng 
(Lãi suất khách hàng được hưởng từ giá trị tài khoản hợp đồng).
Từ ngày Đến ngày Lãi suất
01/02/2018 30/04/2018 5,8%
01/11/2017 31/01/2018 6,3%
01/08/2017 31/10/2017 6,3%
01/05/2017 31/07/2017 6,6%
01/02/2017 30/04/2017 6,8%
01/11/2016 31/01/2017 7,1%
01/08/2016 31/10/2016 6,6%
01/05/2016 31/07/2016 6,9%
01/02/2016 30/04/2016 7,3%
01/11/2015 31/01/2016 7,5%
01/08/2015 31/10/2015 7,5%

Tra cứu Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niênBáo cáo hoạt động Quỹ Liên kết chung.