Thủ tục nộp phí bảo hiểm định kỳ

1.Các thông báo về phí bảo hiểm định kỳ

Trong vòng 15 ngày trước ngày đến hạn nộp phí bảo hiểm, Aviva sẽ gửi Thông báo nộp phí bảo hiểm định kỳ đến Quý khách. Thông báo nộp phí sẽ được gửi qua SMS tới số di động của Quý khách cùng thời điểm gửi thư thông báo qua bưu điện. Quý khách có thể mang thông báo nêu trên đến các Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của Aviva hoặc Văn phòng giao dịch/Chi nhánh ngân hàng Vietinbank để nộp phí hoặc chuyển khoản trực tiếp đến Aviva.

Quý khách được gia hạn nộp phí trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn nộp phí định kỳ. Đến ngày thứ 45 của thời gian gia hạn, nếu Quý khách chưa nộp phí định kỳ, Aviva sẽ gửi Thông báo nhắc phí đến Quý khách.

Sau ngày thứ 60, nếu Quý khách chưa nộp phí định kỳ, Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động mất hiệu lực. Khi đó,  Aviva sẽ phát hành Thông báo tạm thời mất hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm.

2. Các phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ

Hiện nay tại Aviva cung cấp cho Quý khách 5 hình thức nộp phí bảo hiểm định kỳ:

2.1 Nộp phí tại quầy Ngân hàng Vietinbank

Quý khách có thể nộp tiền trực tiếp vào tài khoản của Aviva tại bất kỳ Văn phòng giao dịch/Chi nhánh nào của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Tìm chi nhánh Vietinbank gần nhất tại đây: https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/contact/network/index.html

2.2 Chuyển khoản từ tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Vietinbank/ các ngân hàng khác (*) đến tài khoản của Aviva 

Quý khách thực hiện chuyển khoản qua Ngân hàng đến tài khoản của Aviva theo chi tiết như sau:

Chủ tài khoản Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam
Số tài khoản 144000000306 (Nếu BMBH là KH cá nhân)
140000000391 (nếu BMBH là tổ chức)
Ngân hàng Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương
Địa chỉ 32/298 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp. Hà Nôi
Nội dung (**) Thanh toán phí bảo hiểm định kỳ cho HĐBH số…cho kỳ phí đến hạn ngày ...

 

(*): Khách hàng chịu phí chuyển khoản trong trường hợp nộp phí qua ngân hàng khác.

(**): Vui lòng luôn ghi đầy đủ Nội dung nộp tiền. 

2.3 Nộp phí tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Quý khách có thể nộp tiền trực tiếp thông qua tiền mặt hoặc thẻ qua POS tại các trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Aviva tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

2.4 Nộp tiền mặt hoặc thẻ qua MPOS cho Nhân viên tư vấn

Quý khách có thể nộp tiền trực tiếp thông qua tiền mặt hoặc thẻ qua MPOS cho Nhân viên tư vấn ngay tại nhà.

2.5 Trích nợ tự động định kỳ qua tài khoản thẻ tín dụng Vietinbank

Quý khách có thể tự động định kỳ nộp phí bảo hiểm thông qua thẻ tín dụng của VietinBank.

Lưu ý: Dịch vụ chỉ áp dụng cho Khách hàng của Aviva đã ký giấy ủy quyền trích nợ tự động và có tài khoản thẻ tín dụng quốc tế mở tại Vietinbank.