Điều chỉnh thông tin hồ sơ/hợp đồng bảo hiểm

Các thông tin Quý khách có thể yêu cầu điều chỉnh bao gồm:

person Thông tin về nhân thân của khách hàng: Tên, tuổi, giới tính, giấy tờ tuỳ thân, chữ ký, địa chỉ liên hệ

account_box Thay đổi thông tin và/hoặc bổ sung Người thụ hưởng;

low_priority Thay đổi định kỳ nộp phí/ Phương thức nộp phí;

cancel Huỷ hồ sơ/ Huỷ Hợp đồng bảo hiểm;

cached Thay đổi điều kiện bảo hiểm: Tuỳ thuộc vào tính năng Sản phẩm bảo hiểm, có thể cho phép thay đổi/bổ sung một số điều kiện bảo hiểm như tăng/giảm Số tiền bảo hiểm, bổ sung sản phẩm bổ trợ ...

swap_horiz Thay đổi liên quan đến giá trị hợp đồng: Nhận tạm ứng từ Giá trị hoàn lại, Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng...

Thủ tục:

  • Tùy theo loại điều chỉnh, Aviva sẽ yêu cầu Đơn và chứng từ tương ứng. Quý khách vui lòng liên hệ với Nhân viên tư vấn của Quý khách để được hướng dẫn cụ thể.
  • Một số điều chỉnh cần nộp thêm phí (điều chỉnh năm sinh khiến tăng tuổi, điều chỉnh sang định kỳ đóng phí dài hơn …)
  • Sau khi nhận được yêu cầu điều chỉnh, Aviva sẽ kiểm tra, thẩm định và xử lý theo quy định của công ty. Kết quả xử lý (chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu điều chỉnh) sẽ được thông báo đến Quý khách bằng văn bản.
  • Đối với những điều chỉnh có hoàn phí thừa, Aviva sẽ hoàn lại phí cho Quý khách.