PREMIUM CONDITIONS

Quý Khách có thể thực hiện đóng phí bảo hiểm tại Webisite

Đây là trang Web của Aviva Việt Nam và có liên kết với Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) để cung cấp kênh thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến an toàn và hoàn toàn miễn phí.

Kênh thanh toán này giúp Quý Khách thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, an toàn, mọi lúc, mọi nơi và loại bỏ các rủi ro về quản lý tiền mặt. Quý Khách có thể sử dụng các loại thẻ thanh toán (ATM), thẻ tín dụng (Credit Card), thẻ ghi nợ (Debit Card) của nhiều ngân hàng khác nhau để thanh toán phí bảo hiểm.

Lưu ý khi sử dụng kênh thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến:

1. Quý Khách cần đảm bảo đáp ứng yêu cầu độ tuổi theo quy định của pháp luật để sử dụng và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong việc sử dụng dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến.

2. Quý Khách cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/thẻ ATM được sử dụng để thanh toán trực tuyến tại trang Web này.

3. Quý Khách cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến. Nếu Quý Khách nhập sai thông tin, Aviva Việt Nam có quyền từ chối giao dịch.

4. Quý Khách cam kết không sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến tại trang Web này để (i) gây ảnh hưởng đến khả năng truy cập của người khác hoặc hoạt động của trang Web; (ii) cố tình sử dụng các biện pháp để giao dịch hoặc lấy thông tin không được phép; hoặc (iii) thực hiện bất kỳ hành động trái pháp luật nào khác.

5. Bên cạnh các mục đích thu thập thông tin nêu trong Chính Sách Bảo Mật của Aviva Việt Nam, Quý Khách đồng ý rằng Aviva Việt Nam có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách cho mục đích xử lý và thực hiện các công việc liên quan đến việc thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến. Thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được bảo vệ theo Chính Sách Bảo Mật. Quý Khách có thể tham khảo nội dung Chính Sách Bảo Mật tại đây.

6. Ngoại trừ trường hợp như quy định tại Mục 9 dưới đây, Quý Khách sẽ không phải chịu phí cho việc thanh toán phí bảo hiểm tại trang Web này. Aviva sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí khác có thể phát sinh do ngân hàng phát hành thẻ của Quý Khách thu thêm.

7. Nếu Quý Khách không phải là Bên Mua Bảo Hiểm của Hợp Đồng Bảo Hiểm mà Quý Khách thanh toán trực tuyến tại trang Web này, Quý Khách cam kết rằng Quý Khách đã được ủy quyền hợp lệ từ Bên Mua Bảo Hiểm để thanh toán cho Aviva. Để tránh hiểu nhầm, Quý Khách đồng ý và xác nhận rằng, tất cả các quyền lợi phát sinh liên quan đến Hợp Đồng Bảo Hiểm này đều thuộc về Bên Mua Bảo Hiểm và/hoặc những người thụ hưởng được quy định trong Hợp Đồng Bảo Hiểm. Theo đó, Aviva sẽ thanh toán cho Bên Mua Bảo Hiểm và/hoặc những người thụ hưởng có quyền nhận thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm mà Aviva đã ký với Bên Mua Bảo Hiểm. Quý Khách cam kết rằng Quý Khách sẽ không có bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu kiện nào đối với Aviva liên quan đến vấn đề này.

8. Liên quan đến các giao dịch gian lận hoặc giả mạo, Aviva sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của Tổ chức thanh toán thẻ và Tổ chức phát hành thẻ và theo đúng quy định của pháp luật.

9. [Bổ sung quy định về các trường hợp thu phí và hoàn phí]

Quý Khách cam kết rằng việc Quý Khách thực hiện thanh toán trực tuyến trên trang Web của Aviva Việt Nam đồng nghĩa với việc Quý Khách đã đọc và đồng ý với Chính Sách Thanh Toán này.

Nếu Quý Khách không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Chính Sách Thanh Toán này, Quý Khách vui lòng tạm dừng giao dịch và thoát khỏi trang “Thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến”.