Solution to ensure financial status towards critical illness.

“Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ xuất hiện khi bạn cứ đứng mãi một chỗ và chờ đợi.” 

Cuộc sống vốn là một hành trình dài với vô vàn những kế hoạch và các biến động bất ngờ. Trong đó, mỗi người tự quyết định quá trình đi đến mục tiêu của riêng mình. Việc chủ động tìm kiếm giải pháp chuẩn bị ngay từ ngày hôm nay là cách để tiếp thêm sức mạnh cho bạn, giúp bạn vững bước trên chặng đường sắp tới mà không âu lo hay ưu phiền. 

Hãy để Aviva – Sống Chủ Động là người bạn đồng hành trong hành trình hướng tới tương lai của bạn và gia đình.


Solution to ensure financial status towards critical illness.

REASONS OF CHOICE

Bảo vệ vượt trội

o Bảo vệ trước các bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn sớm và có thêm các khoản hỗ trợ tài chính, với quyền lợi bảo vệ lên tới 300% STBH.

Tiết kiệm hấp dẫn

o Một kế hoạch tài chính đảm bảo với quyền lợi tiết kiệm không nhỏ hơn 300% STBH, bao gồm quyền lợi trường thọ, quyền lợi đáo hạn, quyền lợi tiền mặt định kỳ, bảo tức và lãi tích lũy.

Lựa chọn đa dạng

o Nhiều sự lựa chọn về thời hạn đóng phí, với thời hạn bảo vệ dài (đến hết 99 tuổi) 

General information

vpn_key Age at entry   1 month old- 65 years old 
all_inclusive Maximum age at maturity  99 years old
description Insurance term  100 - entry age
attach_money Premium term  1 ;3 ;5 ;10 ;15 ; 20 or 30 years
low_priority Frequency of payment  Annual/ semi-annual/ quarter/ month

Insurance benefits

QUYỀN LỢI BẢO VỆ
CATAGORY DESCRIPTION
Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm (trước 75 tuổi)
 • Aviva chi trả 50% STBH khi NĐBH phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn sớm.
 • Aviva hỗ trợ 2,5% STBH mỗi tháng trong 06 tháng tiếp theo (*)
 • QL Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm được chi trả tối đa 02 lần, với tổng số tiền lên tới 01 tỷ đồng (không bao gồm khoản trợ cấp hàng tháng), tối đa 01 lần cho mỗi nhóm bệnh hiểm nghèo
Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau (trước 75 tuổi)
 • Khách hàng nhận 100% STBH để người bệnh an tâm chữa bệnh (tối đa 01 lần, tổng số tiền không quá 4 tỷ đồng)
 • Hợp đồng chính được miễn đóng phí kể từ ngày đến hạn đóng phí tiếp theo (ngay sau ngày NĐBH mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau).
Quyền lợi bảo hiểm tử vong
 • Nhận 300% STBH nếu NĐBH tử vong trước khi đạt 75 tuổi
 • Nhận 100% STBH nếu NĐBH tử vong vào hoặc sau ngày đạt 75 tuổi
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ được cộng với Quyền lợi tiết kiệm tích lũy (nếu có); trừ đi Khoản nợ (nếu có) và Quyền lợi bảo vệ đã trả mà chưa được đối trừ (nếu có).

 QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM
Danh mục thông tin chi tiết
Quyền lợi tiền mặt định kỳ (**)

Khi Hợp đồng còn hiệu lực và trước khi NĐBH 75 tuổi, Aviva sẽ trả 01% STBH vào đầu năm hợp đồng thứ 2 và mỗi 3 năm sau đó.

Bảo tức

Là khoản lãi chia cho Hợp đồng được công bố hàng năm căn cứ vào thặng dư (nếu có) của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi.

Quyền lợi trường thọ
 • Vào Ngày kỷ niệm hợp đồng NĐBH chính đạt 75 tuổi, Aviva sẽ trả 200% STBH. Quyền lợi này sẽ được trừ đi tổng quyền lợi bảo vệ đã trả (nếu có) và Khoản nợ (nếu có) trước khi thanh toán.
 • Số tiền này có thể được tích lũy theo lãi suất đầu tư được Aviva công bố (có thể rút một phần hoặc toàn bộ sau đó).
Quyền lợi đáo hạn
 • Nếu NĐBH sống đến hết ngày đáo hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được 100% STBH.
 • Quyền lợi này sẽ được cộng với toàn bộ khoản tích lũy còn lại (nếu có) của quyền lợi tiền mặt định kỳ, Bảo tức (nếu có) và quyền lợi trường thọ trừ đi Khoản nợ (nếu có) và khoản quyền lợi bảo vệ chưa được đối trừ (nếu có) trước khi thanh toán.

(*) Khoản trợ cấp hàng tháng sẽ chấm dứt vào ngày trả Quyền lợi trường thọ. Khoản trợ cấp này sẽ không được trả nếu NĐBH mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm thuộc nhóm bệnh trẻ em khi dưới 19 tuổi hoặc NĐBH mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm thuộc nhóm bệnh người già khi từ 50 tuổi đến dưới 75 tuổi (theo Danh mục Bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm).

(**) Các quyền lợi có thể rút hoặc sử dụng để đóng Phí bảo hiểm đến hạn; hoặc để lại tại Aviva để tích lũy theo lãi suất đầu tư được Aviva công bố.

Benefits Illustration

Riders

Joining various complementary products gives a comprehensive protection not only to your family, but also to other members of your family

Critical Illness Rider 2015

Critical Illness Rider 2015

Accidental Death and TPD

Accidental Death and TPD

Juvenile's Critical Illness

Juvenile's Critical Illness

Term life rider

Term life rider

Waiver of premium

Waiver of premium

Waiver of premium due to Critical Illness

Waiver of premium due to Critical Illness

Hospitalization rider

Hospitalization rider

Surgery Rider

Surgery Rider

You may interest

Sản phẩm tương tự

Phát Bảo An

The most optimal protection solution helps you easily overcome the difficulties when facing common deadly diseases

PRODUCT BROCHURE