CÔNG BỐ CÁC DỰ ÁN CHIẾN THẮNG QUỸ CỘNG ĐỒNG AVIVA 2019

1. Các dự án thuộc hạn mức 1.500$

 

STT  Mã dự án  Tên dự án Hạng mục 
 1  2-289  Sắc mới trường em   Giáo dục
 2  2-204  Panels and Me   Giáo dục
 3  2-299   Hội thi Khéo Tay Hay Làm  Giáo dục
 4  2-164  Con đường nhỏ  Giáo dục
 5  2-513   Thư viện trò chơi  Giáo dục
 6  2-332  Untangled period  Giáo dục
 7  2-338  Khách sạn rễ cây  Giáo dục
 8  2-324  Folktale  Giáo dục
 9  2-188  Dự án S-House  Giáo dục
 10  2-316  The phiêu linh project  Giáo dục
 11  2-319  Hầu đồng tứ phủ  Giáo dục
 12  2-212  The schoolbag Vietnam  Giáo dục
 13  2-14  Câu chuyện trong nhật ký  Giáo dục
 14  2-333  Equally Different - Bình đẳng trong sự khác biệt  Giáo dục
 15  2-171  Green warriors - Art for conservation  Môi trường
 16  2-247  Tận dụng rác thải làm compost và chất tẩy rửa  Môi trường
 17  2-489  Thắp sáng bản em  Môi trường
 18  2-277  Green Fingers Viet Nam  Môi trường
 19  2-259  Trải nghiệm xanh  Môi trường
 20  2-315  Green exchange  Môi trường
 21  2-292  Dự án trại hè nghệ thuật SAC 2019: 1000  Môi trường
 22  2-245  Clean Maps - Bản đồ ghi nhận khu vực có rác thải  Môi trường
 23  2-381  Cleanup Day  Môi trường
 24  2-295  Lập hồ sơ chăm sóc sức khỏe người mù  Sức khỏe cộng đồng
 25  2-314  Giúp bà con Tá Bạ cải thiện mâm cơm  Sức khỏe cộng đồng
 26  2-207  Childhood Project  Sức khỏe cộng đồng

 

2. Các dự án thuộc hạn mức 3.000$

 

STT   Mã dự án Tên dự án  Hạng mục 
 1  2-325  Vẻ Đẹp Cho Phụ Nữ Khiếm Thị  Giáo dục
 2  2-328  LÁ - Khu vườn của mẹ  Giáo dục
 3  2-318  Come Out With Us (COWU)  Giáo dục
 4  2-206  Giáo dục STEAM thông qua thực nghiệm nông nghiệp  Giáo dục
 5  2-36  Teen Entrepreneurship Bootcamp  Giáo dục
 6  2-323  Dự án trồng cỏ Vetiver tại Yên Bái  Môi trường
 7  2-279  Mang ánh sáng "sạch" đến tay người dân  Môi trường
 8  2-334  GRIN - Tổ chức môi trường tại Hà Tĩnh  Môi trường
 9  2-260  Bản đồ trạm thu gom pin và ắc quy đã sử dụng  Môi trường
 10  2-261  Green Lifestyle  Môi trường
 11  2-482  Phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh Pa Ủ  Sức khỏe cộng đồng
 12  2-344  Tuyên truyền kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục  Sức khỏe cộng đồng
 13  2-303  The Happiness Project  Sức khỏe cộng đồng
 14  2-356  Unbroken  Sức khỏe cộng đồng
 15  2-229  Nâng cao nhận thức cộng đồng về kháng kháng sinh  Sức khỏe cộng đồng

 

3. Các dự án thuộc hạn mức 5.000$

STT  Mã dự án Tên dự án Hạng mục
 1  2-294  Âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn & nhân cách trẻ thơ  Giáo dục
 2  2-341  SPART  Giáo dục
 3  2-339  GaT- Give and Take the Book  Giáo dục
 4  2-306  Bảo vệ môi trường Cao Phạ trước rủi ro ô nhiễm rác  Môi trường
 5  2-300  #LessPlasticConDao  Môi trường
 6  2-254  AC - COOL  Môi trường
 7  2-230  Up beat  Sức khỏe cộng đồng
 8  2-275  Em chưa muốn lấy chồng  Sức khỏe cộng đồng
 9  2-62  MultiGlass  Sức khỏe cộng đồng

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?