CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật này nhằm mục đích giúp Quý Khách hiểu rõ loại dữ liệu được thu thập, lý do thu thập và cách thức Aviva Việt Nam xử lý dữ liệu đó như thế nào.

1. Cam kết của Aviva Việt Nam

Aviva Việt Nam cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý Khách cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của Chính Sách Bảo Mật này.

2. Thông tin Aviva Việt Nam thu thập

Aviva Việt Nam sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý Khách cho đến thời điểm Quý Khách đồng ý mua sản phẩm bảo hiểm, đăng ký thành viên hoặc điền thông tin cho các mục đích khác khi sử dụng trang Web này.

Aviva Việt Nam sẽ thu thập những thông tin do Quý Khách cung cấp, bao gồm cả thông tin của bên thứ ba. Trường hợp Quý Khách cung cấp cho Aviva Việt Nam thông tin về bất kỳ bên thứ ba nào, Quý Khách phải đảm bảo rằng việc cung cấp thông tin đó là hoàn toàn hợp pháp, và đã được sự đồng ý của bên thứ ba đó, bao gồm cả việc Quý Khách đã thông báo cho bên thứ ba về Chính Sách Bảo Mật này.

3. Thông tin do bên thứ ba thu thập

Aviva Việt Nam sử dụng Cookie để thu thập thông tin. "Cookie" là tập tin văn bản được lưu trên máy tính của người sử dụng, cho phép phân tích đặc tính sử dụng của người sử dụng trang web. Các thông tin về việc người sử dụng sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của người sử dụng) được tạo ra bởi các Cookie được truyền đến một máy chủ của đặt tại Hoa Kỳ của Google và lưu lại ở đó. Google sẽ sử dụng thông tin này để phân tích đặc tính sử dụng của người sử dụng trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động của trang web để nhà điều hành có thể điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc người sử dụng sử dụng các trang web và sử dụng internet. Google sẽ cũng, khi có nhu cầu, chuyển thông tin này cho bên thứ ba, theo quy định pháp luật hay khi các bên thứ ba được xử lý dữ liệu này thay mặt cho Google. Quý Khách có thể ngăn chặn việc cài đặt các tập tin Cookie thông qua việc điều chỉnh thích hợp với các phần mềm trình duyệt, tuy nhiên, Aviva Việt Nam khuyến cáo rằng, trong trường hợp đó, Quý Khách có thể sẽ không thể sử dụng đầy đủ các chức năng của trang Web này. Thông qua việc sử dụng trang Web này, Quý Khách thừa nhận rằng đã được thông báo về việc thu thập thông tin này và chấp nhận việc thu thập thông tin này của Aviva Việt Nam theo cách thức và mục đích được mô tả như trên.

4. Phạm vi, mục đích sử dụng thông tin

Dưới đây là các mục đích sử dụng thông tin cá nhân được Aviva Việt Nam thu thập từ người sử dụng trang Web:

1. Cung cấp, thiết kế các sản phẩm bảo hiểm, các dịch vụ tài chính hoặc các sản phẩm liên quan;

2. Xử lý và kiểm tra thông tin về tín dụng, y tế, an ninh, thẩm định cũng như các yêu cầu về bồi thường bảo hiểm;

3. Thống kê và nghiên cứu;

4. Tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp) các sản phẩm bảo hiểm, các dịch vụ tài chính hoặc các sản phẩm liên quan khác;

5. Liên lạc với khách hàng và/hoặc người dùng của trang tin này;

6. Đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với Aviva Việt Nam, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;

7. Thực hiện các mục tiêu khác có liên quan theo điểm (1) đến (6) ở trên.

5. Thông tin Aviva Việt Nam chia sẻ

Aviva Việt Nam không chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách với tổ chức, cá nhân khác, ngoại trừ các trường hợp sau:

a) Có sự đồng ý của Quý Khách

Aviva Việt Nam sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách với tổ chức hoặc cá nhân khác khi có sự đồng ý của Quý Khách để làm vậy.

b) Cho các mục đích dưới đây

Thông tin cá nhân của Quý Khách được Aviva Việt Nam thu thập thông qua trang Web này có thể được chuyển giao và tiết lộ với mục đích sử dụng thông tin cá nhân quy định tại Mục 4 của Chính Sách Bảo Mật này cho bất kỳ bên nào sau đây:

i) Các công ty liên kết của Aviva Việt Nam;

ii) Các công ty kinh doanh bảo hiểm và/hoặc tái bảo hiểm;

iii) Các trung gian bảo hiểm có hợp đồng đại lý hay môi giới với Aviva Việt Nam;

iv) Nhân viên hay tổ chức cung cấp dịch vụ điều tra bồi thường bảo hiểm;

v) Các hiệp hội và liên đoàn công nghiệp bảo hiểm của ngành bảo hiểm tuỳ từng thời điểm;

vi) Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến việc kinh doanh bảo hiểm và/hoặc tái bảo hiểm;

vii) Các đại lý, thành viên, nhà thầu hay nhà cung cấp dịch vụ thứ ba cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán hay các dịch vụ khác cho Aviva Việt Nam;

viii) Các cơ quan cung cấp thông tin lịch sử tín dụng;

ix) Các đại lý thu hồi công nợ/ thu hộ;

x) Các cá nhân hoặc tổ chức mà Aviva Việt Nam có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật áp dụng đối với Aviva Việt Nam cũng như các công ty liên kết của Aviva Việt Nam.

c) Theo quy định của pháp luật

Aviva Việt Nam sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách với các tổ chức hoặc cá nhân khác nếu Aviva Việt Nam có cơ sở để tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

i) Đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

ii) Thực thi điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng;

iii) Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật;

iv) Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Aviva Việt Nam, của khách hàng và xã hội.

6. Lưu trữ, truy cập và cập nhật thông tin

Aviva Việt Nam sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng trang Web trong hệ thống của mình cho tới thời điểm người sử dụng có yêu cầu Aviva Việt Nam xóa bỏ hoặc chuyển giao các thông tin cá nhân đó ra khỏi hệ thống lưu trữ của Aviva Việt Nam.

Quý Khách có quyền yêu cầu truy xuất và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình đang được Aviva Việt Nam lưu trữ. Nếu Quý Khách muốn truy xuất hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email, tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc đến trực tiếp tại các văn phòng của Aviva Việt Nam.

Mọi thắc mắc, yêu cầu xin liên hệ đến:

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam

Tầng 13, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tổng đài CSKH: 1900 633 369

Tel: (84) 24 3771 5577

Fax: (84) 24 3724 6446

Email: wecare@aviva.com.vn