Chương trình chăm sóc khách hàng 2018

Với phương châm hoạt động trên giá trị cốt lõi hàng đầu “Quan tâm nhiều hơn đến khách hàng”, cùng với mong muốn ngày càng gia tăng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng, Aviva chính thức triển khai Chương trình chăm sóc khách hàng 2018 kể từ ngày 16/05/2018, với nội dung cụ thể như sau:.

Phân hạng khách hàng Tổng số phí bảo hiểm quy năm (APE) (*)
Bạc Dưới 50 triệu
Vàng Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu
Bạch kim Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu
Kim cương Từ 200 triệu trở lên
(*) Phí bảo hiểm quy năm của tất cả các hợp đồng còn hiệu lực của khách hàng.

Tổng quan quyền lợi khách hàng:

Tổng phí BH quy năm
của tất cả các hợp đồng (APE)
Hạng
Kim cương
Hạng Bạch kim Hạng Vàng Hạng
Bạc
APE ≥ 200 triệu 100 triệu ≤ APE
< 200 triệu
50 triệu ≤ APE
< 100 triệu
APE < 50 triệu
 SMS chào mừng Khách hàng mới  x  x  x  x
 SMS chúc mừng Sinh nhật Khách hàng x x x x
SMS chúc mừng các dịp lễ: 8/3, 20/10, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán  x
Quà tặng Sinh nhật cao cấp   x  x    
Quà tặng Sinh nhật tiêu chuẩn
     
 Quà năm mới x