Chương trình chăm sóc khách hàng 2018

Với phương châm hoạt động trên giá trị cốt lõi hàng đầu “Quan tâm nhiều hơn đến khách hàng”, cùng với mong muốn ngày càng gia tăng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng, Aviva chính thức triển khai Chương trình chăm sóc khách hàng 2018 kể từ ngày 16/05/2018, với nội dung cụ thể như sau:.

Phân hạng khách hàng Tổng số phí bảo hiểm quy năm (APE) (*)
Chuẩn Dưới 20 triệu
Bạc Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu
Vàng Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu
Bạch kim Từ 100 triệu trở lên
(*) Phí bảo hiểm quy năm tính trên các hợp đồng còn hiệu lực có cùng khách hàng.

Tổng quan quyền lợi khách hàng:

Tổng phí BH quy năm
của tất cả các hợp đồng (APE)
Hạng
Bạch kim
Hạng Vàng Hạng Bạc Hạng
Chuẩn
APE ≥ 100 triệu 50 triệu ≤ APE
< 100 triệu
20 triệu ≤ APE
< 50 triệu
APE < 20 triệu
 SMS chào mừng Khách hàng mới  x  x  x  x
 SMS chúc mừng Sinh nhật Khách hàng x x x x
SMS chúc mừng các dịp lễ: 8/3, 20/10, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán  x
Quà tặng Sinh nhật
Hộp quà tặng cao cấp (sổ + bút + sạc dự phòng)
 x      
Quà tặng Sinh nhật
Hộp quà tặng cao cấp (sổ + bút)
   x