Câu hỏi thường gặp

Người nhận quyền lợi bảo hiểm và người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm có thể không là cùng một người được không?

Được. Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của người nhận quyền lợi bảo hiểm cũng có thể làm thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Các câu trả lời trên nhằm đáp ứng những câu hỏi thường gặp của khách hàng về tham gia bảo hiểm nhân thọ với Aviva. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng Aviva hoặc gọi Đường dây nóng 1900 633 369.