AVIVA VIỆT NAM THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam (Aviva Việt Nam) đã bổ nhiệm ông Randy Lianggara vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty. Quyết định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2021.

Ông Randy Lianggara có kinh nghiệm 30 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và quản lý tài sản, và từng nắm giữ nhiều vị trí điều hành quan trọng tại các tập đoàn đa quốc gia. Ông gia nhập Tập đoàn bảo hiểm Aviva vào năm 2016 và giữ vị trí Tổng Giám đốc Vùng, Aviva Châu Á. Trước đó, ông là Tổng Giám đốc Điều hành AXA Indonesia với vai trò giám sát hoạt động của các công ty thành viên bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chung và quản lý tài sản. 

Ông Randy Lianggara tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học Golden Gate và Cử nhân tại Đại học bang Iowa tại Mỹ. Ông sở hữu các chứng chỉ về Hoạch định tài chính, Giám định bảo hiểm nhân thọ, Quản lý tài sản, các bằng cấp chuyên ngành về bảo hiểm y tế và nhân thọ.

Aviva là tập đoàn bảo hiểm đến từ vương quốc Anh với hơn 320 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm trên các thị trường Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ. Aviva chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tài sản và hiện đang phục vụ hơn 33 triệu khách hàng trên toàn thế giới. 

Thông tin này đã được đăng tải trên Báo Đầu Tư Online tại địa chỉ: https://baodautu.vn/aviva-viet-nam-thay-doi-chu-tich-hoi-dong-thanh-vien-d147194.html

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?