Aviva Việt Nam chi trả bảo tức năm 2019 cho khách hàng tham gia sản phẩm Aviva – Sống Chủ Động

Vừa qua, Aviva Việt Nam công bố lãi suất áp dụng cho Quyền lợi bảo tức của sản phẩm Bảo hiểm Hỗn hợp với Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo (Aviva – Sống Chủ Động) trong năm 2019 là 6,0%.

Quyền lợi bảo tức là một trong số các quyền lợi tiết kiệm của sản phẩm Aviva – Sống Chủ Động. Theo đó, Phí bảo hiểm của Hợp đồng Aviva – Sống Chủ Động được đưa vào Quỹ chủ Hợp đồng tham gia chia lãi. Nhờ kết quả kinh doanh, đầu tư tích cực của Aviva trong năm 2019, các Hợp đồng Aviva – Sống Chủ Động được nhận thêm khoản lãi chia.

Như vậy, bên cạnh việc được Aviva bảo vệ trước rủi ro bệnh hiểm nghèo, khách hàng còn được chia thêm bảo tức hấp dẫn.


 

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?