Back

Special Offer "Đồng hành vững bước"

Special Offer "Đồng hành vững bước"

Nhân dịp chuyển đổi thương hiệu công ty, đồng thời nhằm tri ân những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng Aviva Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua, từ ngày 01/08 đến hết ngày 30/09/2017, Aviva Việt Nam triển khai chương trình quà tặng hấp dẫn "Đồng hành vững bước"

Theo đó, Khách hàng cá nhân (có ít nhất 1 hợp đồng còn hiệu lực tại thời điểm 26/07/2017) có hợp đồng được nộp vào và phát hành trong thời gian từ 01/08/2017 đến hết ngày 30/09/2017 sẽ được nhận quà tặng tương ứng với mức phí áp dụng dưới đây:

Quy định khác:

  • Ngày nộp vào và phát hành hợp đồng là ngày được ghi nhận trên hệ thống Quản lý hợp đồng Life Asia của Aviva Việt Nam.
  •  Phí áp dụng là tổng phí IP của tất cả các hợp đồng mà khách hàng mua trong thời gian ưu đãi, trong đó Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu tiên (IP) tính trên từng hợp đồng là tổng số phí bảo hiểm khách hàng phải trả để Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực (bao gồm Phí sản phẩm chính, phí sản phẩm bổ trợ, phí phụ trôi (nếu có) tại thời điểm phát hành của sản phẩm chính (không bao gồm phí đóng thêm top up).
  • Quà tặng sẽ được chuyển tới khách hàng khi Hợp đồng của khách hàng còn hiệu lực sau 21 ngày cân nhắc và vẫn đảm bảo điều kiện về phí của chương trình.
  • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Mi thc mc liên quan đến th l chương trình ưu đãi, Quý khách vui lòng liên h vi Nhân viên tư vn ti các văn phòng Đi lý/ văn phòng giao dch/ Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank hoc liên h vi chúng tôi qua:

(1) Hotline:024-37246699, (2) Email: wecare@aviva.com.vn.